E39 over Kvinesheia åpner for vanlig trafikk 15.6.2020 kl. 12.00

Vi takker alle trafikanter for utvist tålmodighet i perioden med omkjøring.
Allfarveg AS er totalansvarlig for OPS-prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke.

Prosjektet omfatter bygging og drift av veien i 25 år. Allfarveg har hatt ansvaret for å gjennomføre bygging av 17,2 km ny E39 over Kvinesheia fra Handeland til Feda. Byggingen ble gjennomført i perioden 2003 – 2006.

Samtidig ble det gjennomført noen utbedringsarbeider på tilstøtende veiparseller øst og vest før ny E39. Allfarveg engasjerte Arbeidsfellesskapet VKR (Veidekke Entreprenør, Kruse Smith, Brødrene Reme) til å bygge veien. Ny del av E39 er finansiert av Allfarveg AS.

Allfarveg har drift- og vedlikeholdsansvaret for hele strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord, strekningen er litt over 35 km lang. Denne delen av kontrakten varer i 25 år fra åpning i 2006, dvs. til august 2031. Statens vegvesen overtar da hele vegstrekningen. Allfarveg mottar en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet i 25 år.

Allfarveg har engasjert Veidekke Industri AS til å vedlikeholde og drifte veien. Veidekke Industri er for dette formål etablert med egen driftsorganisasjon og lager m.m. i Kvinesdal.

Veidekke ASA og Sundt AS eier 50 prosent hver av aksjene i Allfarveg AS.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Allfarveg AS, Postboks 505 Skøyen, 0214 oslo
Kontaktperson: Daglig leder Dagfinn Røkenes, mobil 90157150,
dagfinn.rokenes@veidekke.no